Tag: जनता टेलिभिजनमा आज

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रजीमा समाचार ८ः३० ज्योतिपथ (लाइभ) ९ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रेजी समाचार ८ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी, राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन÷एरबिक्स ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रेजी÷राष्ट्रिय गीत

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० राष्ट्रिय गीतहरु८ः०० किताबका कुरा ८ः३० बाइलाइनपुनःप्रसारण८ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो९ः०० संक्षिप्तजनता समाचार९ः१० ज्योतिषपथ –लाईभ९ः५० महारुद्र

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० राष्ट्रियगीतहरु ८ः०० सन्दर्भ (लाइभ ठाकुर गैरेसँग)८ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान ५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ योग दर्शन ५ः३० तीर्थ पर्यटन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० दर्शन दिग्दर्शन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० राष्ट्रिय गीतहरु ८ः०० सन्दर्भ ८ः३०

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रेजी समाचार ८ः३० ज्योतिषपथ

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशनआइडी÷राष्ट्रियगान ५ः०२ योग÷एरोबिक्स ५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तिर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रजीमा समाचार ८ः३० ज्योतिपथ (लाइभ) ९ः३० बाइलाइन

‘संघबाट सचिव नआए आफै नियुक्ति गर्छु’

मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी भौतिक संरचनाको अभावले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको बताउनुभयो ।

जनता टेलिभिजनमा आज

बिहान५ः०० स्टेशन आइडी÷राष्ट्रिय गान ५ः०२ राष्ट्रिय गीत ५ः३० दर्शन दिग्दर्शन ५ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ६ः०० जनता समाचार ६ः३० तीर्थ पर्यटन ६ः५५ विज्ञापन÷प्रोमो ७ः०० जनता समाचार ७ः३० सन्दर्भ ८ः०० अंग्रेजी समाचार ८ः३० ज्योतिषपथ