विधेयकमा समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।


  • आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति–२
    चीनको संविधानअनुसार विशेष व्यवस्थासहित फरक कानुनका आधारमा स्वसासित प्रदेश हङकङमा विगत केही महिनादेखि बेलाबेला विशाल
    –डा.विजयकुमार पौडेल